Coaching

Teraźniejszość nie determinuje przyszłości, pokazuje tylko od czego zacząć” – Nido Qubein

 

Zapraszam Cię na coaching.

Pomogę Ci w osiągnięciu Twoich celów i marzeń.

 

Czym jest coaching?

Coaching to partnerska relacja.

Coaching to towarzyszenie.

Coaching to wspieranie Ciebie jako klienta w realizacji Twoich celów.

Coaching to proces zmian.

Coaching to podróż.

Coaching to przestrzeń poznania siebie, rozwoju siebie.

Coaching to danie sobie przestrzeni odkrycia kim jesteśmy i działań w pełnej zgodzie ze sobą.

Coaching to akceptacja teraźniejszości i wyruszenie na spotkanie wymarzonej przyszłości.

Coaching to odkrycie co jest dla nas w tym momencie najważniejsze.

 

Korzyści dla Ciebie:

– zwiększenie poziomu motywacji

– doprecyzowanie Twoich celów

– odkrycie Twoich priorytetów

– ustalenie planu realizacji celów

– zwiększenie Twojej efektywności prywatnej i biznesowej

– zidentyfikowanie obszarów do rozwoju

– zwiększenie work-life balance

– zwiększona spójność wewnętrzna

 

Czego możesz oczekiwać ode mnie?

Ciekawości, wsparcia Ciebie w realizacji Twoich celów i zamierzeń, zaangażowania, uczciwości, otwartości, poufności.

Jako coach pracuję zgodnie ze standardami oraz kodeksem międzynarodowej organizacji ICF (International Coach Federation).

Jak będzie wyglądać proces?

Coaching to seria rozmów, pytań, ćwiczeń coachingowych. Może to być wykorzystanie metafor, wizualizacji, przestrzeni lub innych.

Zwykle cykl zawiera 6-8 spotkań, które odbywają się co 2-4 tygodni, oczywiście to wszystko w zależności od celu, tempa procesu i indywidualnych potrzeb. Spotkanie trwa około 60-90 minut.

Pomiędzy spotkaniami, jeśli zachodzi taka potrzeba, to jesteśmy w kontakcie mailowym i telefonicznym.

Jest to kompleksowy pakiet wsparcia Ciebie w realizacji Twoich dążeń.

Coaching to proces, to nie tylko czas spotkań, lecz przede wszystkim  to, co się będzie działo pomiędzy nimi.

 

Zapraszam Cię do kontaktu!