Szkolenia

Specjalizuję się w szkoleniach z obszaru zarządzania projektami oraz zwiększania efektywności pracy i życia.

W trakcie szkolenia będziemy pracować przede wszystkim w formie warsztatowej.

Stawiam nacisk przede wszystkim na praktyczną naukę i odniesienie się do rzeczywistości uczestników.

Wymagam aktywności intelektualnej od uczestników swoich szkoleń.
Jeśli jesteś gotów pracować i rozwijać swoje umiejętności – zapraszam do uczestnictwa.

Szkolenia i tematyka, którą realizowałem do tej pory – poniżej.

Moje szkolenia:

Zarządzanie projektami. Praktycznie.

Poziom podstawowy lub zaawansowany.

Program szkolenia jest dostosowywany dla indywidualnych potrzeb grupy lub zespołu.

Zakres zawiera, rozpoczynając od wiedzy podstawowej, przez przećwiczenie i doświadczenie sytuacji z życia projektów, planowanie, poznanie poszczególnych faz, narzędzi, niezbędnych elementów, po wspólne wyciąganie wniosków i dzielenie się doświadczeniami.

Bazą dla szkolenia jest przede wszystkim metodyka PRINCE2®, standard PMI i najlepsze praktyki. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę oraz narzędzia niezbędne do uczestnicwa w procesie zarządzania projektem (wg PRINCE2® lub PMI).

W trakcie szkolenia zostaną omówione podstawowe elementy metodyk, wraz z praktycznymi przykładami oraz możliwością przetestowania ich na zadaniach warsztatowych.

Znajomość metod i narzędzi zarządzania projektem może okazać się przydatna, jednak nie jest niezbędna do uczestnictwa w szkoleniu.

 

AGILE Workshop

Doświadcz Agile. Zapraszamy!

Weekendowe, intensywne, warsztaty.

Wychodzisz z doświadczeniem planowania i zarządzania zwinnym projektem.

Więcej: http://adamomelczuk.pl/szkolenia/agile-workshop/

 

Agile Inception Workshop – Zwinne planowanie projektu.

Warsztat zwinnego planowania nowego produktu.

Warsztat jest bazowany na metodzie Agile Inception Deck, rozszerzonej i uzupełnionej innymi elementami. Podstawą będzie praca w zespołach i doświadczenie całego procesu planowania projektu, a przy tym poznanie i wykorzystanie zwinnych narzędzi planowania projektu.

Konkretny przypadek i temat projektu, który będzie opracowywany może być dostosowany do potrzeb firmy i zespołu.

Efektem końcowym jest projekt zaplanowany wg metod Agile, gotowy do rozpoczęcia jego realizacji np. wg SCRUM.

Warsztat skierowany przede wszystkim dla zespołów projektowych.

Uczestnicy dowiedzą się i przetestują w praktyce do czego służy Planning Poker, co to są Story Points, jak pisać User Story, w jaki sposób szacować czas i wartość, jak stworzyć wizję produktu i dlaczego tak ważna jest współpraca między sobą i z klientem.

Zwinne zarządzanie projektami. SCRUM.

Na tym warsztacie, uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą, czym jest SCRUM.

Zakresem objęte są zasady, role (Zespół, Scrum Master, Product Owner) i artefakty SCRUM.

Uczestnicy przechodzą przez cały proces realizacji projektu SCRUMowego, mają możliwość poznania i zrozumienia zasad pracy metodą SCRUM oraz wykorzystania jej elementów do sprawnego działania w projekcie.

Ponadto, dowiedzą się, co to są Story Points, jak pisać dobre User Story metodą INVEST, dlaczego tak ważna jest współpraca w interdyscyplinarnym zespole i bliski kontakt z klientem.

Zalecany dla osób, które zaczynają pracować w SCRUMie oraz tych, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę, np. przygotowując się do objęcia roli Scrum Mastera.

Zarządzanie ryzykiem.

Celem szkolenia jest zrozumienie podstaw modelu zarządzania ryzykiem w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Przedstawienie narzędzi i metod wykorzystywanych przy zarządzaniu ryzykiem. Ryzyko w kontekście zarządzania projektem.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie i chcą się dowiedzieć czym zarządzanie ryzykiem jest oraz dlaczego warto je stosować w projektach i organizacji. Dla osób, które posiadają doświadczenie w tej dziedzinie będzie to okazja do rozszerzenia i usystematyzowania wiedzy.

Zarządzanie wymaganiami dla projektów IT.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami specyfikowania i dokumentowania wymagań oraz narzędzi wspierających ten proces. Szkolenie jest przede wszystkim skierowane dla projektów IT.

Zakres obejmuje fazę przygotowania projektu oraz monitoring wymagań w trakcie jego realizacji, w taki sposób aby zapewnić ich spełnienie. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, ich cechy. Odbiorcy i właściciele wymagań. Przygotowywanie specyfikacji wymagań w podejściu klasycznym i zwinnym (Agile). Dokumentacja i weryfikacja wymagań.

Zarządzanie jakością w projekcie.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności planowania i kontrolowania procesu wytwórczego oraz zapewnienia, aby produkty projektu spełniały oczekiwania jakościowe odbiorcy.

Pierwszy moduł jest powtórzeniem podstawowej wiedzy o zarządzaniu projektem. Drugi, główny – skupieniem się na jakości w kontekście projektowym. Ostatni zapewnia szersze spojrzenie na organizację i podejście systemowe.

W szczególności szkolenie obejmie: rejestr jakości, procedury, obowiązki, koszty, planowanie, właściwy poziom jakości.

Zarządzanie sobą w czasie.

Szkolenie zapewnia zwiększenie świadomości o sposobach zarządzania sobą w czasie oraz zwiększenie efektywności pracy. Obejmuje zaprezentowanie metod i narzędzi zarządzania czasem.

Efektem szkolenia jest identyfikacja przez uczestników narzędzi najlepiej dopasowanych dla ich sytuacji, przejście przez pierwsze kroki planowania i wykorzystania ich na co dzień.

Forma szkolenia:  Prezentacja, dyskusje, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Zarządzanie projektami dla organizacji NGO. 

Szkolenie dedykowane organizacjom i stowarzyszeniom. Uwzględnia pracę projektową, w której członkowie nie są nastawieni wyłącznie na zysk, ich „wypłatą” są przede wszystkim wartości emocjonalne i potrzeba spełnienia się, rozwoju, działania, samorealizacji.

Zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji projektów z sukcesem,

Uczestnicy przechodzą przez wszystkie fazy projektu, rozwijając swój warsztat project managerski, swoją świadomość i umiejętności.

Jest to szkolenie dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji NGO, które skupia się na wyzwaniach i sytuacjach z życia uczestników, dostosowuje narzędzia i podejście projektowe do indywidualnego charakteru działalności.

Dla Kogo?

Dla zespołów projektowych, aby zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia i optymalnie realizować projekt.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować swoje działania.

Dla osób, które się rozwijają, poszerzając wachlarz swoich biznesowych umiejętności.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? – zapraszam do kontaktu ze mną.